Můžeme se podívat na první obraz hry. Patří k těm šťastným místům na slepených listech, a zachoval se tedy celý. Cimrmanova scénická poznámka zní:. Zprava přichází lékař, zleva farář. V průběhu rozhovoru přeběhne v pozadí vesnický chlapec, žena obruč.

Farář; Ale šlo to. Jen se mi tam všichni v lavicích vrtěli, drbali a ošívali. Zdá se, že se to vaše očkování pěkně ujímá. Poslyšte, doktore, už jsem se vás chtěl několikrát zeptat, nemohl byste nás očkovat proti neštovicím někam jinam? Aha, aha, tak to ne, pane faráři, jak jste to řekl v neděli z kazatelny: Děvčata, kam nemůže slunce, tam musí lékař. Já vím, neviděl jsem ji na mši dobrých sedmnáct let. A když přijdete do hájovny, vždycky je na malinách. A taková to byla krásná žena.

Poslyšte, pane faráři, chtěl jsem jít dnes odpoledne se starým Papouškem na zmije. Co kdybyste šel s námi a stavili bychom se v hájovně?

To byl tedy první obraz. Možná, že by vás zajímalo, jak ho interpretovali ve Vídni. Domníváte se, že se od naší verze nemohli odlišit — vždyť text se zachoval v plném znění. Profesor Fiedler však dokázal že to možné je. Totiž Cimrman používal pro psaní svých děl starou zásobu čistých úředních papírů firmy Hurych a synové, parní mlýny.

Což je skutečnost, kterou my v Čechách dobře známe, ovšem pro prof. Fiedlera to byla taková novinka, že ho to dovedlo k neuvěřitelné deformaci Cimrmanova textu. My jsme schválně zkrácenou verzi jeho pojetí nastudovali, abyste měli možnost posoudit to sami.

Ještě bych vás chtěl upozornit na jednu inscenační zvláštnost: Do finančního rozpočtu na jedno představeni se však vejde nejvýše 5 účinkujících. Někteří z vědeckých pracovníků budou proto nuceni pokrýt dvě až čtyři role. Upozorňujeme vás na to proto, aby vás tato okolnost nemátla, abyste se snad — jako někteří diváci v předchozích představeních — nedomnívali, že se kupříkladu   hajný Mikovec přestrojí za pruského důstojníka s úmyslem přistihnout svou ženu při nevěře.

Hajný a pruský důstojník jsou dvě zcela rozdílné postavy, hrané ovšem jediným hercem. A jsou také případy, že si sem divák pozve přátele a známé a musí za ně dobrovolně zaplatit třeba 15 míst… to už je, přátelé,… hodně peněz…za jeden mizerný večer. Takže nakonec chráníme jenom vaši kapsu. Světnice je sice uklizena, ale několik maličkostí pozornému oku prozradí, že tu již delší dobu chybí ženská ruka. Okna jsou pokryta pavučinami a na klikách je asfalt.

V rohu místnosti stojí nové krmítko pro zvěř. Vstupují farář, lékař a Papoušek. Mikovče, ruku na srdce, že tys Martu k tomu očkováni nepustil? Přiznej se, že je tomu tak? Podívej, Mikovče, já ti to řeknu otevřeně. Mně je tu plno věcí podezřelých. Byl jsem na tvém záchodě. A tvou ženu od prusko-rakouské vojny nikdo neviděl. Přiznej se, Mikovče, že tys ji zabil? Toto bylo tedy pojetí profesora Fiedlera. Podle našeho názoru vysloveně falešné.

My se totiž domníváme, že postavu papouška je třeba interpretovat zcela jinak. Klíčem k našemu výkladu je lékařova věta z prvního obrazu: Pane docente, buďte tak laskav a povězte nám jako člověk s dlouholetou praxí něco o lovu zmijí. Tak ke zmiji se blížíme tak, že lehce našlapujeme. Víte, ona totiž zmije neslyší. To se málo ví. Ona se orien­tuje jenom podle otřesů půdy. Takže lovec si tedy muže třeba zpívat, ale nesmí dupat.

Promiňte, že přerušuji, ale já když jdu s dětmi do lesa, tak zpravidla tleskám a dělám takové to kššc! Abych případné zmije zaplašil. To je úplně zbytečné. K vlastnímu lovu používáme tohoto celkem primitivního nástroje. Jak vidíte, na konci je rozštěpen a do rozštěpu je vložena rozporka opatřená motouzem. Ke zmiji se blížím zezadu. Namířím klacek ukazuje a potom rychlým pohybem … jako že se nemůže trefit, až napotřetí se mu to povede , to se stane… přitisknu zmiji vidlicí k zemi těsně za hlavičkou.

Současně zatáhnu za provázek. Ten uvolní rozporku a vidlice zmiji stiskne. Pak už je zmije naprosto bezmocná. Vidíte, že celkem bez obav klacek zvedám, ona se sice mrská, ale kousnout už nemůže.

Ano, tak to je, myslím, dostatečně názorné. Teď vám položím, pane docente, takovou neobvyklou otázku. Bylo by možné vzít si na lov zmijí nějakého ptáka? Řekli jsme si, že zmije neslyší, papoušek nikterak nedupe… pravda. Otázka přesně formulovaná by měla znít takto: Bylo by možné použít přímo k lovu, k odchytu zmijí, papouška?

Tak to jsme chtěli slyšet. Vidíte, tady doktor inženýr je odborník a jak jste teď slyšeli, nikdy by ho ani nenapadlo použít k lovu zmijí papouška. A tak si nyní můžeme pasáž přehrát tak, jak má opravdu vypadat. Co dramatičnosti je v této scéně, že? Ani naše neškolené podání jí nemohlo ubrat na působivosti. Je skutečně třeba notné dávky svévole k tomu, aby člověka napadlo svěřit tak jímavě lidskou postavu vřeštícímu opeřenci.

Že se ještě zdržuji u vídeňské úpravy Němého Bobše: Ale vraťme se k naší práci. Po úvodních dvou obrazech opouštíme, pevnou půdu Cimrmanova dochovaného textu a nastává nám vlastní práce rekonstrukční. Tu však už s vámi bude sledovat profesor C. Vážení přátelé, při rekonstrukci hry Němý Bobeš jsme se mohli opřít o několik dobových svědectví. K nejdůležitějším patří divadelní kritika uveřejněná v Národních listech v květnu r. Položme si otázku, kdo se pod touto podivnou šifrou skrývá.

My se domníváme, že autorem této kritiky, a to vás možná překvapí, je sám Jan Neruda. Předložili jsme svou domněnku znalci Nerudova díla profesoru Kamilu Máchovi, a ten byl naším objevem doslova ohromen.

Řekl dokonce, jistě s trochou nadsázky, že jsme objevili nový světadíl. Tuším, že jmenoval Ameriku. Letošního jara však už mi nohy tuze neslouží, i uvítal jsem nabídku svého přítele doktora Šavrdy k vyjížďce fiakrem. V Oujezdské bráně málem jsme se srazili s kočárem polské hraběnky Klotowské. Včas jsem ji však zahlédl a zvolal na vozku: Mým cílem byl však hostinec jiný. Totiž restaurace U Plechatých ve Vraném.

Proto jsem zastávku odmítl a kočího jsem pobídl: Divadelní sál byl slušně obsazen, zvláště poté, co se příchodem nás dvou počet diváku zdvojnásobil. Kus nesl název Němý Bobeš a sestavil ho sám principál.

Jeho děj vyprávět bych nesvedl. Autor vracel jej hned do minulosti a hned zase zpátky, takže jsem brzy nevěděl, kde vlastně jsem. Hvězdou celého dramatu je Bobeš.

Jsou tam však i malé hvězdičky, například pan farář a lékař, kol nichž se velké točí. Největším zážitkem uměleckým byl pro mne výkon pana Živného.

Říká se, že doušek vína dodá herci jistoty. Pan Živný nebyl schopen udržeti své potácení v mezích jeviště a co chvíli nám zmizel v kulisách. Nesmím zapomenouti ani na paní E. Nechtěl bych ji věru potkati sám v lese. Skutečnost, že s ní pruský důstojník baron Walter sdílí lože, jen znovu ukazuje, kam až člověka může dohnat válka. Byl to ponocný, kterému začínala služba. Nakonec pan Živný na scéně definitivně usnul, Bobeš konečně nalezl, co hledal, a nebylo tedy již o čem hrát.

Ještě že inspicient včas oponou trhnul a my mohli jít k šatně. Tam však pro mne drama teprve začalo. Seznal jsem totiž, že mi ukradli svršky. Všechno jsem oplakal, zase se osvěžil a vyjeli jsme ku Praze. Tolik tedy Národní listy.

Vidíte sami, přátelé, že ani tak velký duch, jakým byl Jan Neruda, Cimrmana nepochopil. Jeho kritika nám však pomohla objasnit řadu temných míst zničené hry, například úlohu pruského důstojníka barona Waltra. Tak už o něm víte… Pouštěl jsem ho jen na noc, aby se napásl, ale je to divoká krev.

Poslyš, hajnej, řekni nám podle pravdy od začátku, jak se to všechno sběhlo. Uvidíš, jak ti odlehne. Opona se zavře a hnal zase otevře. Na scéně je hajného žena  Marta. Mikovec vrací se z pole a svalí s mocným žuchnutím na stul svůj batoh. Ano, jsem to já, Marto. Bitvu u Hradce Králové jsme prohráli. Pruská armáda byla jednak lépe vyzbrojena, jednak si zajistila podporu Itálie.

To se ti zdá, Josefe. Byl jsi celý rok pryč a za tu dobu jsi zapomněl, jak vypadám. Zrovna teď jsem vyprovodil kus cesty kamaráda. Kule mu chudákovi utrhla nohy. A představ si, dobelhal se domů, myslel, že ho žena bude čekat, nechal ji tam samojedinou, a našel ji tam samodruhou.

Spustila se, poběhlice, s rytmistrem od pruské pěchoty. Řeknu ti, kdyby se mně něco takového mělo stát, tak to bych si asi něco udělal. Udělal bych si ze dřeva kyj a zabil bych tě. Opona se zavře a hned zase otevře. Na scéně Marta a pruský důstojník Walter, který si během řeči skládá svršky do tornistry. Škoda, že válka již skončila. Ale rakouská armáda měla zastaralé zbraně a my jsme si zajistili podporu Itálie. Nevíš, kde mám ponožky? Budeme se muset rozloučit.

Nic mě tak nedojímá jako ženský plač. Pomoz mi utáhnout ten řemínek. Víš, mnoho jsem o naší lásce přemýšlel. Pomoz mi zahnout tady ten řemínek….

Tím, že mi klečíš u nohou, mi loučení jen ztížíš. Často jsem si tam v bitevní vřavě říkal: Co když ty kulky, které mi sviští nati hlavou, co když jsou právě z pušky Martina muže? Bezděky mě napadají verše našeho básníka Schillera v překladu vašeho básníka Vrch­lického:. Ach, Waltře, vzpomínáš na naše první setkání? Nikdy mi nevymizí z paměti.

Víš, to bylo tak…. Hej hola, kde jste kdo? Je tu vůbec někdo? Jsem pruský intendanční důstojník baron Walter von Grünbach. To není voják — to je vedoucí výstrojního skladu.

Nu, sednu si a počkám. Nu, hezky jsme si zavzpomínali, Marto, ale moje marškumpačka už je na pochodu. Jen tak na okraj — snad vás bude zajímat, jak si s těmito scénami poradil profesor Fiedler.

Nebudeme je ani předvádět. Mikovec, jenž byl podle profesoru Fiedlera zorat pole u lesa, a nemohl být tedy mimo domov déle než několik hodin, se přesto po návratu podivuje, že mu za tu dobu žena ztloustla, a zakáže jí chodit na maliny. Hajný prostě vezme bič, počne honit ženu kolem stolu a vykřikuje: Ale vy jste jistě zvědavi především na to, jak jsme v rekonstrukci děje postupovali my.

Předám proto slovo doktoru D. Nebylo lehké zjistit, kterým směrem asi Cimrman děj své hry rozvíjel. Stáli jsme například před otázkou, jak hajný nevěrnou ženu potrestal. Naše názory se podle osobních zkušeností různily. Jedni jako třeba prof. A ji chtěli zabít. Profesor C soudil, že zabít je málo. Mně například by bylo stačilo nevěrnou ženu vyhnat. Kolega B ji chtěl dokonce odpustit… Nejmladší z nás, kolega E , vůbec netušil o čem se bavíme… Nu, názory mohou být různé, ale vědecký pracovník se musí držet taktu.

A protože jsme se již mnohokrát přesvědčili, že do své tvorby promítal Cimrman převážně vlastní zážitky, obrátili jsme se i tentokrát k jeho bohatému životopisu. Podívejte se se mnou do r. Aby byl dárek pro panovníka opravdu překvapením, odbývaly se všechny přípravy mimo Vídeň, a to na českém zámku Konopiště. Přes tato důmyslná opatření byl o celé akci okamžitě informován anglický král Eduard VII.

V rakouských diplomatických kruzích nastal poplach. Hrozilo totiž nebezpečí, že Eduard VII, známý pletichář mezinárodní politiky — jubilantovi anexi prozradí, aby mu zkazil radost. Rakouská protišpionážní služba dlouho hledala kanál, kterým proudí informace z Konopiště do Buckinghamského paláce.

Kdo mohl naslouchat tajným poradám nejvyšších diplomatu v mlází konopišťské obory? Sledování lesních dělníků a hajných nevedlo k cíli. A tak nakonec padlo podezření na osoby, od nichž by se špionážní činnost očekávala nejméně na babky kořenářky.

Tři sta myslivců provedlo zátah lesa. V jejich síti uvízlo dvanáct vyplašených stařenek s uzlíčky léčivých bylin. Otázka, před kterou stala rakouská kontrarozvědka, zněla takto: A tu se dostává do této velké mezinárodní aféry náš Jára Cimrman, který působil tehdy nedaleko Konopiště, v Benešově, což je pár kilometrů; přesně dva; jako přírodní lékař.

O této jeho činnosti se dosud málo vědělo. My sami jsme byli překvapeni, jakých úspěchů na tomto poli dosáhl. Já se bohužel nemohu příliš dlouho u tohoto tématu zastavit, ale jenom abyste měli představu. Cimrman především veškeré bylinné léčení zjednodušil jak to jen šlo. Zácpa se tehdy léčila směsi řepíku, pampelišky, zeměžluče a hořce. Kdežto Cimrmanovi stačil na zácpu rozrazil. Vidím, že vás to zajímá.

Tak například na ženskou sexuální frigiditu ordinoval potměchuť. Sám si nasazoval vstavač polní. A to by stačilo,asi. Není tedy divu, že to byl právě on, koho rakouská kontrarozvědka požádala o odbornou expertízu.

Cimrman se podíval každé stařence do ranečku. Ve všech nalezl běžné léčivé byliny. Z jednoho se však vysypaly pouze lopuchové listy hustě popsané neviditelným písmem.

Cimrman, kterého lopucha zajímala jen z lékařského hlediska, se ženy zeptal: To už k ní přistoupil jeden ze špionážních důstojníků, sňal jí z obličeje falešné vrásky, otrhal falešné bradavice, jednu pravou, a řekl: Pamětníci vzpomínají, že bez ohledu na četnické bodáky, za eskortovanou ženou neohroženě zvolal: Nemůže být pochyb, že měl na mysli právě hru Němý Bobeš.

Špiónka Kuncová má totiž příliš mnoho společných rysů s postavou manželky hajného Mikovec. Ostatně poslechněte si, co o ní říká policejní archiv:. Bystrá a přičinlivá dívka upoutala brzy královu pozornost. Jednoho dne ji vzal stranou a řekl jí, že služba obyčejné pokojské nemůže tak chytré děvče uspokojit. Mladá dívka se nenechala dlouho přemlouvat a po krátkém výcviku v zahradě anglického vyslanectví byla nasazena do konopišťské obory. Tam se záhy seznámila s mladým lesníkem Průchou — ve hře se jmenuje Mikovec — a stala se jeho ženou.

Pod záminkou, že chodí na maliny — jak nám to pěkně sedí — trávila většinu času v oboře v blízkosti dvorské společnosti a získávala cenné informace. Když odjel její muž s následníkem trůnu na lov do Salcburku, navázala intimní styk s důstojníkem pěchoty Grünbachem. A když se pak manžel po roce vrátil, byla právě v devátém měsíci těhotenství. V hájovně došlo k drsné hádce, během niž žena porodila — tuto scénu jsme na rozdíl do prof. Hajný Průcha, vyhlášený dobrák, se všemožnou péčí snažil, aby se po porodu rychle zotavila.

Jakmile se mohla postavit na nohy, okamžitě ji vyhnal. Pro Špiónku Kuncovou bylo dítě nežádoucí přítěží. Uložila je proto do krmítka pro lesní zvěř nedaleko hájovny.

Aby mohla dál pokračovat ve výzvědné činnosti, zůstala v oboře přestrojena za starou kořenářku. Nás zajímalo jak mohla posílat zprávy do Anglie. No prostřednictvím svého dalšího milenec, telegrafisty benešovského nádraží Karla Mráčka.

Mráček dával informacím nevinnou podobu běžných železničních hlášení a odesílal je služebním telegrafem z benešovského nádraží až na vlečku do Buckinghamského paláce. Jeho šifrovací klíč byl jednoduchý ale zřejmě praktický.

Další osudy obou agentu britské Inteligentní služby nemají pro naši rekonstrukci význam. My už máme dostatek materiálu pro to, abychom mohli v ději Cimrmanovy hry pokračovat. Velice nám pomohly i dva zlomky textu, čitelné díky zátěžím. S tím už se dalo něco podniknout. Navažme tedy tam, kde jsme v předchozí scéně skončili. Jenom tedy ještě upozornění: Vařil jsem jí oukrop.

A jak se jen mohla postavit na nohy, vyhnal jsem ji. Postaraly se o ně srny. Když jsem chlapce našel, bě­hal s nimi po čtyřech a okusoval listí. Tak je to tedy, je to vlastně takový náš Český Tarzan. Naučil se zřejmě od těch srn úplně všemu. Proto ty bobky na tvém záchodě. Poslyš, Mikovče, to už je nějakých let, co se to stalo. Vždyť tomu chlapci musí být nejmíň takových…. Vidíte, už si zase hraje s parohama. Je to jeho nejmilejší hračka. Jen pojď blíž, tady pan farář a pan doktor by si s tebou chtěli popovídat.

Tak safra, chlapče, tako­vý statný jonák, skály by to mohlo lámat. Vousy už ti raší, vlasy též. Mluvit ano, ale nesmíte z ničeho nic hýbat rukama. Ne­boj se, to jsou hodní pánové.

Bo b eš se přihlíží ke stolu, nakloní se k farářově ruce a očichá ji. Stejné očichá i paži lékařovu. Teprve pak se plaše posadí. Tak safra, chlapče, takový statný jonák, skály by to mohlo lámat. Jak to že ještě nejsi očkován? Všechno jsem mu řek, pane faráři. Bobši, ukaž mu tu daguerrotypii!!! Slyší špatně na levý slech. Necourej mi tady, Papoušku, za­se někam spadneš! Mikovče, to nebyl dobrý nápad, dát mu přes hlavu deku….

Ze zákulisí, kde zmizel Papoušek, se ozve zlověstný hřmot. Lékař si rychle nasadí fonendoskop a odběhne. Vzápětí se vrátí a rezignovaně sejme přístroj z uší. Ale abychom se nezdržovali maličkostmi: Silný citový otřes může němému vrátit řeč! No, pojď sem Bobši. Co by mohlo být pro toho chlapce silnějším otřesem než setkání s vlast­ním otcem?

Zapírat by mohl, ale dnes již máme prostředky, jak mu otcovství dokázat. Kdybych šel s chlapcem napří­klad já, těžko by se mi po krevní zkoušce vykroutil. Chcete-li, můžete jet do Grünbachu s námi, pane faráři. Já ho přitisknu ke zdi a vy mu promluvíte do duše. Vážení přátelé, v první půli dnešního večera jsme na přání Jaroslavy Kozákové z Přelouče předvedli, jak po­stupuje krok za krokem vědec-restaurátor. My zde ovšem nebudeme takto detailně rekonstruovat celý text Cimr­manova dramatu, na to by nám nestačil čas.

Proto se ve druhé půli večera soustředíme jen na nejdůležitější dějo­vé úseky. Především  zdlouhavou  pasáž  cesty  našich   tří   přátel — faráře,  lékaře  a  Bobše — do  Grünbachu. Nebudeme jako profesor Fiedler nutit diváky, aby poslouchali sáhodlouhé promluvy obchodního cestujícího Jeřábka, kterými krátí spolucestujícím několikahodinovou jízdu vlakem. Fiedler považoval za nutné seznámit diváky s celou řadou bezvýznamných příhod z Jeřábkova života.

Jeřábek vypráví, že brzy po narození osiřel a byl vzat na vychování do rodiny zedníka Říhy, který záhy poté skončil na popravišti. Zedník Říha byl již delší dobu podezřelý úřadům tím, že se mu ztráceli učňové. Jeřábek líčí, jak jednoho dne sestoupil do sklepa, kde objevil řadu zazděných výklenků výšky dospívajícího chlapce.

Navíc si prý všiml, že se z jednoho výklenku, na němž malta ještě neoschla, ozývá tlumené kvílení. Počkal, až mistr usne, a pak začal tiše sekat do zdi.

Jeřábek to popisuje do všech detailů. Jak vyboural první cihlu, jak vsunul ruku do otvoru, co tam nahmatal, co se stalo, když se Říha probudil a sešel za ním se sekerou do sklepa, a tak dále, a tak dále. Ještě zdlouhavější je Jeřábkovo vyprávění o jeho službě u dragounů. Přitáhli prý po manévrech k jakémusi klášteru, kde se celý oddíl ubytoval.

Na Jeřábka vyšla té noci strážní služba. Jak tak chodil po nádvoří, všiml si, že se v jednom okně dosud svítí. Přistoupil blíže a nahlédl dovnitř. V místnosti spatřil sedm mladých novicek. První, třetí, pátá a sedmá ležely na postelích, zatímco druhá, čtvrtá a šestá… no prostě bezbarvé, nic neříkající tlacháni upovídaného strýce.

Pravou zkouškou trpělivosti však divák podstoupí, když se Jeřábek rozpovídá o svém kamarádu z vojny, koželuhu Tomanovi. Ten měl prý zase čtrnáctiletou dceru, která byla na svůj věk neobyčejně vyspělá.

Toman ji sice úzkostlivě hlídal, ale přesto nemohl zabránit, aby si zvrhlé děvče nepozvalo jednoho dusného odpoledne Jeřábka do své podkrovní světničky. Jeřábek vypravuje, jak tam přišel, co všechno dívka neměla na sobě, jak se její poživačnost projevovala, vysvětluje, proč měla k posteli připevněný řetěz, co s ním musel dělat — no prostě: Nás na celé jízdě vlakem zaujala jiná věc: Tak například, když projížděli Pelhřimovem, vysvětlil farář Bobšovi, že je to Pelhřimov, významné průmyslové středisko s krásnou raně barokní kaplí sv.

Anny a s děkanským kostelem sv. Zdá se nám to daleko podstatnější než několikastránkový monolog nějakého cesťáka. Samozřejmě jiná věc by byla, kdyby Jeřábek, když už se mu věnuje tolik místa, sehrál v další části dramatického děje nějakou podstatnější roli. Svým vystoupením z vlaku ve stanici Pacov vystupuje Jeřábek definitivně i z Cimrmanovy hry. Sledujme však naše tři přátele.

Ti po dlouhé cestě dorazili konečně do Grünbachu, kde se ubytovali v malé hospůdce. Přestože se scéna z grünbašského hostince dochovala téměř celá, vznikly mezi Prahou a Vídní opět spory o její interpretaci. Myslíme si proto, že nebude na škodu nahlédnout do Mistrovy biografie, kde má německé městečko Grünbach své významné místo.

Při přeletu zmíněné obce oba přátelé svačili a Cimrmanovi vypadl z ruky kapesní nuž, v jehož vybavení byla kromě vývrtky a malého šroubováčku i vidlička. Cimrman nechtěl kvůli noži přistávat, ale rozhodl se, že se do Grünbachu příležitostně vrátí.

Dostal se tam o tři léta později. Správně předpokládal, že otevřený nůž, spadnuvší z výše jednoho tisíce metru, je nutno hledat 70 až cm pod povrchem. A skutečně po dvou dnech kopáni nalezl nejen nožík, ale i mocnou sloj černého uhlí.

A tak se návštěvou Járy Cimrmana ospalé lázeňské městečko přes noc proměnilo v překrásnou uhelnou pánev. Cimrman sám se stal majitelem dolu Marcela, a ten svým technickým vybavením brzy zastínil všechny ostatní. Přišel totiž na velice jednoduchý ale vtipný nápad, jak dopravovat horníky pod zem i na povrch, aniž k tomu potřeboval jakýkoli motorový pohon.

Dobře to uvidíte na schématu, které jsem si pro tuto příležitost připravil. Jistě, já to vezmu jen v hrubých rysech. Tím byla horní klec těžší a vytáhla vlastní vahou první směnu nahoru. Bylo-li kolo těžní věže řádně promazáno, fungoval systém bezvadně. Ovšem po několika týdnech těžby Cimrman zjistil, že se mu v dole hromadí horníci. Chyba byla pravě v tom horníku navíc. Bylo tedy nutné dopravovat nahoru i dolů stejný počet horníku.

Jak ale zařídit, aby i v tomto případě horní klec vytáhla vlastní vahou klec dolní? V řešení tohoto problému spatřuji hlavní ekonomický přinos Cimrmanovy myšlenky.

Cimrman umístil do každé klece podobný náčrt, jaký máme zde, a pod něj toto upozorněni: V zájmu svých kamarádů přicházejte do práce řádně najedeni. Vítána jsou zejména vajíčka, houby a jiná těžká jídla. Rubat pak musíte ze všech sil, abyste nějaké to kilo shodili. Jinak se nahoru nedostanete. Po tomto opatřeni produktivita dolu Marcela prudce stoupla. Teď bych se rád zastavil u otázky, zda Cimrman jako majitel dolu byl…. Na otázku si odpovíte sami, přátelé, když vám řeknu, že Jára Cimrman po celou dobu svého pobytu v Grünbachu bydlel v podnájmu, v prostém domku hornického předáka Wassermanna, a že snídal totéž, co se snídalo u Wassermannů: A jestliže paní Wassermannová něco upekla, pak samozřejmě nepohrdl ani buchtičkou.

Myslel jsem sice, že by diváky zajímalo, co dělal Cimr­man s nadhodnotou, ale když není zájem, prosím…. Děkuji za opravdu zajímavý a zasvěcený pří­spěvek. A teď už se můžeme přenést do hostince v Grünbachu. O našem posláni ani slovo. Budou-li se nás na ně­co ptát, raději se vždycky poradíme.

Děti mu pánbů nedopřál, ale na ženě mu to vynahradil. To je panečku komandýr. Podle ní musí celý zámek tancovat. On náš pan baron býval zamlada podařené kvítko.

Která před ním neutekla na strom, s tou on šup do postele. Tak ona si ho teď paní baronka hlídá a ženská noha jí do zámku nesmí. Do služby na zámek berou je­nom mužské. Kuchařka, pokojská, služka, všechno samý chlap. Taky  už bych  potřeboval  nové hrníčky. Škoda, že Haničku neznáte, pánové.

Ona je takové naše sluníčko. Tak to byla naše verze scénky z grünbašské hospůdky. Ještě než vám předvedeme, jak si s tímto — zdůrazňuji — dochovaným textem poradil prof. Fiedler ve Vídni, dovolte mi, abych jménem  svým a  jménem  všech  svých kolegů předeslal několik upřímně míněných slov. Vážení přátelé, byli bychom opravdu neradi, kdyby ve vás vznikl dojem, že snad v našich polemikách s prof. Fiedlerem jde o nějakou osobní zaujatost. My například oceňujeme, s jakou péčí prof.

Fiedler příště napřít své síly: Jakmile se totiž pustí do úkolu, na nějž jeho síly nestačí, dopadá to tak, jak ukazuje následující scéna. Ale omyly nejsou ještě tím nejhorším, co nás ve Fiedlerově verzi může potkat. S blížícím se závěrem jako by mu z toho mála dramatické síly, kterou má, ještě ubývalo a dochází k naprosté sterilitě.

Pro ilustraci alespoň jednu ukázku. Bude to scéna, kterou my jsme vynechali, neboť k ní nebyly jiné podklady než soupis osob. Fiedler však pouze na základě údaje, že spolu mají hovořit chalupníci Kruge, Schmied a Wolf, napsal tento dialog:. A tak to pokračuje další čtyři stránky. Jistě nám proto nebudete mít za zlé, když se s verzí prof. Až dosud se totiž prof.

Fiedler od Cimr­manova, a tedy i od našeho textu jen odlišoval. Ale od stránky 46 píše již úplně jinou hru. Výhybkou, která ho odchýlila ze směru, se stala nevinná věta: Fiedler, jako by nevěděl, že Premiér byla vyhlášená značka velocipédů, vyložil si větu po svém.

Podle něho vyhrál Bobeš první kolo zemských voleb a stává se předsedou vlády. Pan fa­rář je v důsledku toho povýšen na arcibiskupa, z lékaře se stává ministr zdravotnictví a z heřmanické myslivny je povolán i hajný Mikovec a přijímá úřad ministra lesního a vodního hospodářství. Němý ministerský předseda Bobeš je obletován ženami, z nichž si na něho největší nároky osobuje dcera generála Strunze.

Bobeš je však nejvíce přitahován mladičkou baronkou Jelenou — vždyť ho vychovaly ho srny. Tu ale odradí nechutné výstupy Strunzovy žárlivé dcery. V Bobšově milostném životě zazáří i perla nevšední krásy, maďarská herečka Elén Horvátová, která předtím odmítla i Hurycha a jeho syny i s jejich parními mlýny.

I tuto soupeřku nakonec vyřizuje Strunzová. Fiedler svévolnými úpravami doslova zničil ideu Cimrmanova dramatu. Ve Fiedlerově plytkém podání není však po tomto ideovém záměru ani stopy. A tak můžeme svůj dojem z vídeňského představení vyjádřit slovy: Škoda času a deviz. Milí přátelé, dříve než uvidíte závěrečnou scénu, v níž se osudy našich hrdinů uzavírají, vyslechnete, doufám, se zájmem několik slov o herecké práci na hře Němý Bobeš.

Koho jiného požádal o rozhovor než představitele titulní role. Je jim odborný asistent E. Já bych vám rád položil několik otázek. Kdy jste se dozvěděl, že budete hrát titulní roli ve hře Němý Bobeš?

Dozvěděl  jsem se to v pálek a hned v sobotu jsme jeli s panem režisérem X do Sokolnic. Chtěl bych touto cestou poděkovat vedení DD v Sokolnicích.

Tak pozorovali jsme srny tři noci a na vlastni oči jsme se přesvědčili, jak jsou  plaché. Například do míst, kde jsme čekali, vůbec nepřišly. Chtěl bych touto cestou poděkovat vedou­címu filmového archivu Praha-Žižkov panu Jaromíru Kučerovi za to, že nám umožnil zhlédnout krátký film Tatranský národní park, část druhá — Srny a kamzíci.

Tak jestli jste si všimli, jak ve scéně v hájovně očichávám doktora D , tak toho jsem si všiml právě ve filmu Tatranský národní park, část druhá — Srny a kamzíci, že takhle srny očichávají, když něco podobného najdou na zemi. A také jsem si všiml, že srny, jakmile se něčeho leknou, tak se okamžitě rozprchnou. A to jsem také použil. Že když se něčeho leknu, tak se také rozprchnu. Že jsem svým založením spíš hlučný, takže jsem se musel na jevišti neustále ovládat, abych nevynikal.

Tak to se vám, myslím, povedlo. A teď bych se vás rád zeptal na jednu maličkost. Když se máte objevit poprvé na scéně, vidí diváci nejprve jen parohy, takže vznikne dojem, že na scénu vstoupí jelen. Pak se ale ukáže, zeje držíte v ruce. Na to jste přišel sám? Tak děkuji za rozhovor. A nyní už tedy nic nebrání tomu, abychom si předvedli finále Cimrmanova dramatu Němý Bobeš. Milí přátelé, závěrečné slovo by asi patřilo až na samý konec večera, ovšem verše, kterými se Cimrmanovo drama uzavírá, patří k těm dramatickým místům, po nichž, jak se říká, nelze již cokoli dodávat.

Volíme proto pro rozloučení právě tuto chvíli. Takže jménem všech účinkujících vám děkuji za milou pozornost. Jsme na zámku v Grünbachu. Sluha přivádí faráře, lékaře a Bobše do salónu. Řekněte mu, že přicházíme v záležitosti velké zdravotnické akce týkající se odběru šlechtické krve. Tohle by si pan baron nezapamatoval. Nešlo by to říci nějak stručněji? To by mohl pochopit. Víte, pánové, pan baron sice ještě není tak stár, ale mnoho prožil. A tak s ním bývá někdy rozhovor poněkud obtížný.

Budete na to muset brát ohled. Vzhledem k tomu, co jsme slyšeli o baronově nezřízeném životě v mládí, myslím, že se jedná o únik paměťových buněk do pohlavních žláz. My lékaři tomu říkáme genitální meliorace. Bude-li to takové první druhé stadium, pak by s ním mohla být ještě roztomilá řeč. Mohutný rozmach dopravy a vzrůstající počet dopravních nehod způsobují, že lékařská věda musí stále častěji sahat k transfúzím.

A tu je třeba pamatovat i na zásobu šlechtické krve. Jistě by nebylo vhodné, aby urozený člověk dostal do žil krev nějakého podomka. V mládí jsem létal z květu na květ jako včelička. Já jsem byl statečný už jako dítě v peřince. Však moje maminka také vždycky říkávala…. Ale krevní zkouška nám to poví s naprostou jistotou. Tímto zvoláním se obrací k sluhovi, který právě přichází a nese na ramínku myslivecky oděv.

Musela jsem se přestrojit za muže, abych mohla žít Waltrovi po boku. Já se ho zeptám. Heleďte, nemohl byste u nás dělat lesníka? My bysme vám zaplatili?

Pane barone, přišel pan hostinský a horník Wassermann. Chtějí vám blahopřát k návratu syna. Principál volá za zavřenou oponou: Na jeviště postupně vejdou Vypich, Vlasta a Vogeltanz, herci kočovné společnosti. Na scéně je už čeká Principál v invalidním vozíku opatřeném držákem-pultíkem na divadelní text. Herci jsou už v kostýmech, byť neúplných či rozepnutých. Scéna — selská světnice — je již postavena, chybí jen postel s peřinami.

To víte, zadarmo to nebude. Každej mu dáme polovinu ze svýho dílu. To by mu mělo stačit. Ale když vezmete v úvahu, že bude vyprodáno, tak je ta polovička docela slušnej peníz. S ním by člověk rád hrál možná i zadarmo. Harcuje se z Plzně až sem a zase zpátky, to taky něco stojí. Ano, Karle, to znamená, že se ti splní ten tvůj sen hrát s Prácheňským zadarmo.

Víte, jak je pro nás to představení existenčně důležitý? Já přece nemůžu říct, pane starosto, ta premiéra k vašim narozeninám se ruší, protože nám utekli herci Bittner a Bittnerová! Ale to jim nezapomenu. To je kudla do zad. Nemáme, ale to nevadí. Budete dělat, jako že tam je, i když tam nebude. To je machr, přátelé! To je možná největší… Jen vejde na jeviště — potlesk.

Ani nemusí nic říkat. Tudy, mistře, račte dál. Na scénu vejde mistr v širokém uměleckém klobouku a se špacírkou v ruce, za ním Bárta s jeho zavazadlem. Herecká společnost přivítá vzácného kolegu potleskem. Tady už jsem myslím hrál. Kolik je tu míst? Prácheňský zkusí akustiku, až se lekneme: Ale té lípy se nevzdám! Je našeho rodu od nepaměti! Mň, mň, mň… V prázdném sále to zní dutě, ale až přijdou lidi, ono to bude lepší.

Heleďte, všimli jste si, jak si který lidi kam sedaj? Tak tady vprostředku v první řadě místní honorace, to je jasný. Ale tady vlevo ukáže příslušný prostor v hledišti , to je zajímavý, tady vždycky seděj blbci. Já nevím, proč se stahujou zrovna do těchhle míst. Tak co to dáváme? Říkal mi tady kolegáček ukáže na Bártu , že nějakou novotu. To je myslím velká, velká chyba. Proč psát nový hry, když lidi chtějí starý a osvědčený?

Co byste říkali Maryše? Principál pokyne Bártovi a ten přistaví mistrovi doprostřed scény židli: Na Maryšu je nás málo, mistře.

To se taky líbí. Ovšem kněžna nesmí bejt těžká. Ona je jak dvě: Jistě, jistě, já vím. Ale poslyšte, my teď dáváme u Budila jednoho Ostrovského. To vám je zajímavý. Nebo Lazar Jelizarič Podchaljuzin. To má jeden co dělat, aby si zapamatoval, jenom jak se jmenuje. Herci nad těžkými jmény účastně kroutí hlavami.

Nebo Sysoj Psojič Rispoloženskij! Celá herecká společnost kromě principála opět vděčně sdílí s mistrem podiv nad ruskými jmény. Já myslím, že je to váš obor, ne? Tohle je vaše dcera, ovšem nevlastní…. Tohle je doktor Vypich, rodinný přítel, a tady Jozífek hraje Bártu, to je podruh na vašem statku. Tedy on ten statek vlastně ještě není váš….

Budu napovídat z této strany. A tohle je důstojník ukáže na Vogeltanze , který soupeří tady s Bártou o Vlastu. Principál odjede na vozíku do zákulisí a napovídá: V Českých Budějovicích by chtěl žít každý. Principál přidá na hlase, takže ho i publikum zřetelně slyší: V Českých Budějovicích by chtěl žít každý! Principál přejede přes jeviště a opakuje z druhé strany: Že v Českých Budějovicích by chtěl žít každý?

Všichni mistra s úlevou chválí, jak přesně to řekl. To já slyšel, už když jste byl támhle, ale nechtělo se mi věřit, že byste říkal takovej nesmysl. Panstvo, na Budějovice já mám ty nejhorší vzpomínky. Po představení, mistře, bude slavnostní večeře.

Starosta města to pořádá. Tak mi připomeňte, abych vám vyprávěl o Budějovicích. No, já to slyším z obou stran prakticky stejně, čili vy mi to házejte z tý strany, jak jste byl prve. Vymezuje prostor u boční kulisy. Sem mi nikdo nelezte. Tak v té mé hře jsou jen dvě dámské role. Panímámu bohužel nemáme, ale bez ní se hra obejde. A vaši nevlastní dceru, jak jsem říkal, hraje tady Čeněk.

Prácheňský si Vlastu prohlédne: No, konec konců proč ne. Když si oholí ten knír, proč ne. V žádným případě se neholím! Kvůli jedný pitomý roli… Nota bene když u divadla končím. Ty se z ničeho neobviňuj! Naopak, udělalas všechno, cos mohla a navíc, tě strašně moc obdivuju, jak ses zachovala, byla jsi statečná, nikdo by s tím netvorem nic nezmohl… " …snažil se mluvit něžně, ale sotva si představil záběry z kamery, jeho srdce tvrdlo na kámen.

Překvapeně se na něj podívala: Dívala se do jeho tváře a něco jí nesedělo. Ať je to, co chce, chci to slyšet! Odtáhla se od něj…"Tak, bolí jo? Byl zoufalý, nechtěl mluvit o něm, chtěl se soustředit na ně dva, na to, aby byli silní a zatím?! Joseph bude stát mezi nimi, jako neviditelný přízrak.

Jemně položil ruku na její stehno Nechtěl jsem o tom začínat už tady v nemocnici, nechtěl jsem tě zase rozrušit, připomínat ti Nechci, aby sis dávala cokoliv za vinu, ty rozhodně ne!

Kelly, spolu to zvládneme, naše láska nám pomůže. Uvidíš, že za nějaký čas budeme ti nejšťastnější rodiče! Tak, snad to zvládnou, protože v reálu Michael musel, přišel o mimčo, jak s Lisou, tak s Debbie. Zvolna otevíral dveře nemocničního pokoje, to, co uviděl, mu trhalo srdce na kousky.

Ležela v posteli přikrytá bílou pokrývkou, nohy mírně zvednuté, kapačka jí odměřovala přísun léků, její ruce ležely bezvládně podél těla. Její tvář byla bledá, krom očí, které byly zarudlé pláčem, její tvář vypadala vyčerpaně.

Přivřel oči, zhluboka se nadechl a tiše si sedl vedle jejího lůžka. Opatrně, jako by se bál, že ji svým dotekem probudí, vzal její ruku, chladnou, jako led do té své, která hořela, kterou hladil a líbal. Tolik si přál, tolik se těšil Pohladil ji lehce po vlasech, políbil jemně na čelo, sotva se jí jeho rty dotkly. I přes tento letmý dotek sebou trhla, až ho to vylekalo, jako by znova prožívala noční můru, tak jako kdysi.

Políbil ji znovu na rty, byly okoralé Slíbila jsem ti přece, že na něj dohlédnu. Dívala se do jeho očí, prázdným pohledem. Bylo mu úzko u srdce, cítil z ní beznaděj, pocit, že ho zklamala, selhala. Spolu zvládneme všechno, vzpomínáš! Těšila jsem se na něj, mluvila na něj, představovala jsem si, jaký nebo jaká bude a všechno je díky mě pryč! Nevěděl, co říct, jak ji utěšit, ale mohl být s ní Seděl u ní ještě dlouho, venku už začalo svítat, když, přišla sestra zkontrolovat kapačku a doplnit ji o léky na utišení.

Ujistila ho, že prospí nejspíš celé dopoledne. Nerad odcházel, ale potřeboval si odpočinout, srovnat myšlenky, které se mu honily hlavou tak, že neusnul ani po cestě domů. Vstoupil do probouzejícího se Neverlandu, všude byl ještě klid, prošel, jako tělo bez duše domem a vstoupil do své ložnice, zamířil do sprchy a doufal, že ze sebe smyje všechno zlé, že se probudí a bude to jen noční můra, která se rozplyne tím, že se probudí, nestalo se tak. Spal asi hodinu, ale jeho myšlenky byly stále u Kelly v nemocnici, rozhodl se, že se tam za ní vrátí.

Jen vyřídit pár telefonátů a zrušit, co se dá, naštěstí to nebylo tak složité, jak si myslel. Ponořen do svých myšlenek seděl ve svém pracovním křesle a díval se ven z okna na Neverland, který se halil do nevlídného ponurého počasí, stejné jako jeho nálada.

Ozvalo se zaklepání na dveře, které ho vytrhlo ze smutku. Vůbec to nechápu, neměla žádné potíže, krom těch, které těhotenství přináší, byla ve druhém měsíci, když jsem odjížděl, byla v pohodě, dokonce jsme před tím plánovali datum naší svatby, společné vánoce, co by rodiny.

Proč se tohle děje, proč nám, kteří jsme se na to mrně tolik těšili? Proč přijde něco takového, když jsme oba šťastní, tak šťastní. Měl jsem za to, že všechno zlé je už za námi, že jsme to spolu zvládli, překonali a zatím? Zakryl si oči v dlaních. Wayn ho sledoval a byl v rozpacích, cítil, jak trpí, váhal, zda vůbec má. Cítím se být zodpovědný za ten včerejšek, do jisté míry i za to, že se Kelly rozrušila tak, že… potratila!

Jo, vlastně už v nemocnici jsi mi chtěl něco říct, tak co nevím? Co chtěl, doufám, že jsi ho vyhodil, přesně tak, jak jsem ti nařídil? A víc nevím, co se stalo, až po tom, zase strašný křik, vylila mu do klína to kafe, ale jak znám Kelly, neútočila by na něj, kdyby se nebránila? Blednul, rudnul, tlak mu jel nahoru! Bože, to on ji tak vyděsil, že Můžu ti říct, že jsem měl co dělat, má sílu! Wayne, to kvůli němu Kelly, potratila, že jo!? Pravděpodobně, našel jsem jí v kuchyni v křečích na zemi, v bolestech.

Jestli se ke mně nebo ke Kelly ještě někdy přiblíží, už před tím, co tu byl s matkou na večeři, měl divný narážky. Chci vidět, co jí ten parchant udělal! Prostě nemohu ho mít ráda, už za to jak se choval k dětem a Michaelovi zvlášť. Nabízím vám, tento tozhovor s rabínem, aby to nebylo dlouhé, rozdělila jsem ještě do jedné části. Úsudek si udělejte každý sám, ale já věřím Michaelovi! Víš Michaele, soudíval jsem často svého otce a jednoho dne jsem přestal, protože měl své vlastní výzvy.

Měl velmi těžký život, který začal v největší chudobě v Íránu. A nebylo lehke pro Židy vyrůstat v Íránu. Kdo ví, jaké měl dětství? Stále soudíš svého otce? Býval jsem na něj naštvaný. Chodíval jsem do svého pokoje a křičel zlostí, protože jsem nechápal, jak může být někdo tak zlý a podlý. Jako někdy, když jsem spal, bylo kolem 12 hodin, celý den jsem nahrával a zpíval, žádná zábava ani hraní. Přišel domů pozdě a křičel "otevři ty dveře" dveře jsou zamčené, řekl "Dávám ti 5 sekund než je vyrazím" a začal do nich kopat a ničit je.

Řekl "proč jsi nepodepsal tu smlouvu? Jestli to nepodepíšeš, tak jsi v průšvihu". On by tebou hodil a praštil tě tak silně, jak jen mohl. Začínal jsi se cítit jako jeho stroj na peníze?

Tak, jak to popsal Mac Culkin? Ano, a jednoho dne Myslel bys, že si myslí "ty děti mají srdce a pocity" Nemyslel bys, že nás to nebude bolet? Kdybych řekl něco takového Princi a Paris, tak by to bolelo. Takové věci se dětem neříkají a já na to nikdy nezapomenu. Poznamenalo to můj vztah k němu do teď. Že kdyby si pro něj nevystupoval, tak by tě přestal milovat? Zahodil by nás jako bramboru, to je, co řekl. Přiběhla vždy máma a řekla " neposlouchej ho, on to tak nemyslel"? Byla vždycky v pozadí, když mu ruply nervy - mlátil a bil nás.

Úplně to slyším napodobuje ženský hlas "Joe, ne, zabiješ je, ne, ne Joe to je příliš" a on ničil nábytek a bylo to přšerné. Vždycky jsem říkal, že až budu mít děti, nikdy se nebudu takhle chovat. Nezkřivil bych jim vlásek. Protože lidé říkají, že zneužívání zneužívají, ale to není pravda. Já jsem přesný opak. Nejhorší, co udělám, že je nechám stát chvíli v koutě. Myslím, že máš pravdu, nesnáším, když slyším, že zneužívaní zneužívají. Neznamená to, že jsi předurčen být špatný člověk!!!

Vždycky jsem si v srdci sliboval, že nikdy nebudu takovej. V ten okamžik se zhroutím, klepu se a pláču. Je to tak těžké. Když se mí rodiče rozvedli, přestěhovali jsme se a otec žil od nás mil. Bylo těžké mu být blízko, ale miluji ho a snažím se ho nesoudit Do dneška se svého otce bojím. Otec vešel do pokoje Jednou jsem omdlel, abych byl upřímný. Pozvracel jsem se v jeho přitomnosti, protože když vejde s tou svou aurou do pokoje, začne mě bolet žaludek a vím, že jsem v maléru.

Časy se změnily a vidí svá vnoučata a chce být lepším otcem. Je to skoro jako loď, která ztratila svuj kurs a je tak těžké přijmout toho človeka, který je jiný než ten, co mě vychoval. Kéž by mu to došlo dříve. Tak proč se ho pořád bojíš? Protože ten strach je stále uvnitř, ta rána. Takže ho stále vidíš jako toho starého člověka, je těžké ho vidět, jako někoho nového?

Nemůžu se na něj dívat jako na nového člověka. Jsem před ním jako andílek, úplně vyděšenej. Jednou se mě zeptal: Je pro mě důležité tohle slyšet, protože jsem tvůj přítel a jako někdo, kdo je na tebe často tázán, je důležité, abych těmto věcem rozuměl. Víš Michaele, nikdo by tě tak krutě neodsoudil, kdyby tohle slyšeli.

Vynaložili by více úsilí se vcítit do tvého trápení, než aby tě odsoudili. Řikáš mu tati nebo Josephe? Nesměli jsme mu říkat tati. Říkal " Neřikej mi tati, jsem Joeseph" to nám řekl. Já miluji ,když mi Prince a Paris říkají tatínku, nebo když slyšíš malé italské děti říkat "papa" nebo židovské děti "poppy". Sladké, jak bys na to nemohl být hrdý?

Je to tvůj potomek. Od jakého věku ti říkal, abys ho neoslovoval tati? Od malička až po dobu Off the wall a Thriller. Připadal si tak vice profesionální?

Ne, připadal si jako mladý hřebec. Byl moc cool na to, aby byl tatínek. On byl Joseph, Nechtěl bych, aby slyšel, co jsem řekl Někde jsem četl, že tvoje matka myslela na rozvod a něco i vyplnila. Nevím jestli i něco vyplnila, možná. Mnohokrát, kvůli těm jiným ženám a protože byl složitý. Ale ve jménu náboženství se mohla rozvést jen v případě smilstava. A on takový byl a ona to věděla, ale ona je tak svatá, že se s nim nerozešla.

Ví, že je pryč a dělá hlouposti a ona je tak hodná a on přijde domů a lehne si vedle ní do postele. Neznám nikoho jako ona. Ona je jako matka Tereza. Je jen pár takových lidí. Takže je žena, která dlouho trpěla a je velmi hodná a svatá. Cítíš, že trpěla moc dlouho?

Že z toho měla odejít? Přemlouvali jsme ji, ať se s ním rozvede. Říkávali jsme "Mami, rozveď se s ním " a ona "nechte mě být, ne"! Ale mnoho let jsme slyšeli to auto přijíždět po cestě. Vždycky řídil velký Mercedes a jel velmi pomalu.

A pak "Joseph je doma, Joseph je doma, rychle" všichni běží do svých pokojů, dveře se zabouchnou. Tak moc jste se ho báli? Yeah, já vždycky říkám " Kdyz příjdu domů a vcházím do dveří, chci aby mi děti skákaly kolem krku a křičely "tatínek" a to je, co moje dělají" Chci opak, nechci, aby utíkaly. Předtucha Měl za sebou těžký den, celou noc ve studiu, ale byl rád, že je hotovo, dokonce měl dojem, že jako by šlo všechno po těch správných drátkách, jindy bývá unavený, ale dnes cítil, že má energie na rozdávání a hlavně se těšil domů, na Kelly, podle hodin to tipoval tak, že ji zastihne těsně před tím, než se bude probouzet.

To asi některá z tvých obdivovatelek, nemohla snést, že tráví noc sama… co, ty divochu? Proto máš tolik energie! Rychle ho vytočil a spěchal ke vchodu, kde na něj čekalo auto! Až teď jsem zjistil, že ses pokoušel marně mě sehnat. Mluv… pro smilování Boží!!!

Je na jednotce intenzivní péče. Rychle zaklapl mobil, rozběhl se k východu, sedl do auta a pobízel řidiče ke splašené jízdě…ještě, že jsou ve tři ráno ulice lidu prázdné, v hlavě mu to šrotovalo, bál se o Kelly i jejich nenarozené a prosil nebesa, aby byli oba v pořádku. Ještě ani auto pořádně nezastavilo před nemocnicí, otevřel dveře a bral schody po dvou, že mu ani jeho bodyguard, který seděl vepředu v autě, nestačil v běhu.

Proběhl nemocnicí, až po ono oddělení, kde na chodbě stepoval Wayn. Okamžitě se vymrštil na nohy a zastoupil cestu. Ale mohu vás ujistit, že to nenechalo nějaké trvalé následky, takže po nějakém čase se můžete pokusit znovu. Nyní jí dáváme nějakou výživu, aby dohnala tu krevní ztrátu, něco na snížení úzkosti, gynekolog doporučil, ještě antibiotika, aby se zabránilo případnému zánětu, chce to klidový režim, dostatek vitamínů, ovoce, zeleniny, pravidelnou a energeticky vyváženou stravu a hlavně naprostý klid, žádný stres, fyzickou námahu!

Michael křečovitě svíral kliku dveří, když se ještě otočil k Waynovi. Nedivím se jí…tam, kde se lidé nemilují, páchá se zlo, není pro ni místo…všechno je to v lidech…. LÁSKA má mnoho podob…je mateřská, dětská, LÁSKA k lidem, k zemi, fauně, flóře, ke všemu živému a neživému…je nekonečná…ale je také něžná, citlivá, empatická, všeobjímající, velkorysá, milující…. Ty jsi ten, kdo se mnou může cítit tu rozkoš, kdy budeme společně vytvářet z vířícího se plynu hvězdy v prázdném prostoru…. Příliš silná káva "Dobrý večer, pane Jacksone!

Wayn má pravdu… Michael tu vážně není, odjel už dopoledne do studia a říkal, že vrátí nad ránem. Můžu pro vás něco udělat? Wayn vyčkával u dveří, ruku zatnutou v pěst, rozhodně se nechtěl vzdálit.

Navíc, ten chlap ji začal nahánět, měla podivnou úzkost. Dokonce se tím ani netajil, nezakrýval, že jí civí na prsa a zadek, sotva se k němu otočila zády, ucítila jeho ruku na svém zadku, kterou nehodlal sundat a začal s ní přejíždět sem a tam.

...

CZECH CASTING ANDREA SEX POLOHA 69

SEZNAM PORNOHEREČEK CZECH CASTING

Follando vergas grandes follando videos porn video hentai folla a tope madura tube penes de maduras vídeo porno gratis de abuelas porn abuelas conos peludos hd conchas peludas porno xl tube porno en la playa tetas gratis espanol porno españoles gratis folla a su hija sexso gratis nacho vidal anal gratis video porno de chicas sexo gratis paginas porno gratis tetonas videos follar viejas jenna jamenson las tetas grandes lamida de sexo xxx videos x porno gratis videos de lesbianas mujeres maduras rubias porno romanticos follar con jovenes videos porno gat chicas negros videos x videos dibujos porno gratis coño xxx videos de maduras mejores actores porno gratis videos porno 3d putas sexo hardcore porno.

con latinas lesbianas petardas asiaticas porno mamadas lamidas de mujeres negras tias meando penes de abuelas pono gratis cumlauder españa trios porno negros videos x putas follada romantica enanas peliculas sexo erotico porno mujeres maduras la cocina orgias lesbicas videos gratis videos gigi love sexo video de chicas sexo coño buscar porno anal videos maduras porno peliculas sexo anal extremo corrida anal gratis lesbico casero maduras pormo gratis videos morenas videos porno gratis de actrices porno lesbianas video x masajes videos pornos lesbianas calientes videos pornos xx secretarias porno duro hd videos coños peludos desnudos madres videos sadomaso porno español gratis gang bang porno gordas follando cumloader español mujeres maduras videos porn tube osos vidios porno xxx nuria porno en espanol videos pornos españoles chicas fallando sexo anal alexis texas anal gratis bidios porno gratuito amateur universitarias calientes culos follando porno de sexo tori black hd porno toro pormo porno biejas follando viejas gratis sexo duro gratis xxx follando trio amateur negras calientes gratis es.

con viejas muy porno pelirojas pollas enormes follando gordo follando chicas desnudas poprno mujeres muy guarras putasxxx porn tube hd porno xx gratis parejas follando pilladas follando gordo follando follando zorrras madura follando tetonas desnudas los pies viejas muy grandes y chicas des nudas pelis porno hentay cumloder español videos lesbianas vídeos porno gey gratis porno videos porno zorras lesbianas xxx coñitos calientes chicas y tetonas parejitas porno español alexis texas anal maduras follando con doble penetracion vaginal pofno gratis videos maduras pajeandose maduras chicas peludas videos español el amor holly michaels porno español videos maduritas videos x-art negras maduras culos del porno gratis travestis negros follando jovenes masajes tetona mujeres muy peludos hd mejores tetas travestis sado videos d sexo gratis porn videos xxx videos porno con maduras desnudas en castellano team skeet sexo duro sexo porno ver porno porno gratis sexo abuelas pono español gratis rubias vanesa romero porn tetas películas pornográficas gratis en playas nudistas famosa follando vodeos xxx gorditas pornoanal chicas cachondas abuelas follar porno grati sexo duro chupadas de folladas es porno maduras negros porno lesbico casero viejas chupando pollas negras porno xl rubias videos porno gratis en castellano gratis hentai porn bien chicas pornos de mujeres corriendose follando hd videos eroticos rubiad19 videos lesvianas tetonas follar porno xl xxx tias con putas gratis lesvianas calientes videos porno madura porn videos gratis video tetas xx videos porno gratis de lesbianas tetonas rubias peludas ancianas porno hd porno bisex buscar porno gordas sofia rose porno gratis porno mujeres chicas gratis xxx vidios lesvianas videos porno españolas videos porno chatroulette muyputas teen porn free culos lesbianas mayores follando videos maduritas porn videos gratis porno gratis paginas porno en castellano porno mujeresfollando tori black videos follar playa brutal anal sexo arabe gratis enfermeras buenas pene xxx porno gratis hentai porno videos pornos españoles orgias videoa porno en tangas viejosfollando chicas sexy nekane actriz porno gratis tias desnudas vaginas peludas porno maduro ver porno gratis de paris hilton porn party corridas follando pornstars famosas abuela folla a tope video porno travesti ferrol hombres peludos follando viejas muy guarras chicas desnudas porno gratis sexotube videos de eyaculaciones femeninas ver videos porno descargar gratis lesbico gratis parejas porno gratis travestis pollasgrandes videos pornos de mujeres haciendo el coño peludo videos free hd videos pornos video porno mamadas morenas enana follando xx potno videos bdsm videos de asiaticas lesbianas fetichismo de putas video xxx gratis en la playa video sexo interracial madura xxx videos pornos gratis ver porno espanol fotos porno amateur xxx viejas haciendo el mejor video de parejas follando xvideos porno gratis pollas de porno espqñol arabes sexo gratis lesbianas gratis bideos de españolas alexistexas muyputas teen anal videos pornos gratis porno milf porn amateur vides porno barbosa lesbianas masajes videos amateurs gratis abuela follando porno bdsm porno gratis lesbianas videos gratis porno español superguarras ver porno gratis videos pornos maduras pelicula porno masage porno transesual maduras tetonas videos putasviejas maduras videos jovenes follando negra intercambios de sexo con condon videos porno gratis abuela follando chicos mujeres embarazadas desnudas viejas folladas follar hoy nenas calientes videos chocho mojado xxx videosx maduras gorditas videos ver video gratis videos de xxx morenas sexp gratis películas porno gratis videos deputas follando videos gratis porno castellano gratis negras anal amateur enanos eva angelina hentai video porno xxx videos las mejores peliculas porno porno gratis videos porno italianas transexual videos porno biejas follando tetonas naturales videos español jade kitty jane pareja española maduras gratis buscar porno madre y chicos follando travestis desnudas videos español porno porno de trios laura lion paris hilton porn porno maduras rusas porno gratis coño madre se folla madre despedida de chicas desnudas sexo videos pornos gratis videos de polla cumloader porno free video porno hd videos x-art negras despedida de tetonas parejitas porno gratis estrellas porno erotico corriendose a chorros videos pornos xx sexo lesvico gratis porno suave videos zorras peludas gratis español webcams sexo videopornogratis folladas por culo julia de lesbianas gordas desnudas en castellano doble penetracion vaginal chicas follando porn chicas jovenes porno de viejas chicas tetonas españolas modelos porno pov porn bbw putas españolas xxx vidios porno en español gratis maduras muy viejas xxx videos porno negros melani rios porno tran porno.

con tios follando porno de maduras porno orgias forzada xxx video gratis xxx porno españa masaje xxx español porno hentai porno italianas transexual videos porno porno lesbianas videos porno 3d pierre woodman videos porno lesvianas porno viejas españolas gratis en la secretaria vídeos lesbianas masajes gordas ver video amateur xexo videos porno españoles porno pelirrojas maduras peliculas porno gratis vídeos follando travestis follando culonas porno con tetonas porno maduras videos porno falso porn video trio con viejos porno.

cumlouder español coños follando duro gratis rubias 19 sexo vidio videos españoles gratis mayores follando vidios de travestis gratis en castellano videos pornos de maduras negros xxx maduras españolas follando bajar porno japones paginas de lesbianas putas enfermeras porno chicas guaras peliculas porno espqñol arabes porno las tetas del sexo porno lesvianas videos gratis videos anal porno en publico porno video bdsm porno.

1. květen Ukaž kozičky, Jarda už dva týdny kozy neviděl“, konečně Alena vyhrnula Rozzlobeni muži Tomu říkám odvaha, nějaký doktor ji totálně zkurví. Erotické masáže zlín velky kozy. Ženy České Co měly nové dívky s klienty salonu dělat, to jim ukázaly ostatní masérky. Sex byl zakázán," řekla. červen CZECHCASTING COM CZECH AMATEURS PORN, Czech sex rozzlobeni muži. UKAŽ KOZY VIDEO LESBICKY, Olomouc privat sex.